Professional English


 • Gebruikt u de Engelse taal zakelijk?
 • Zijn er wel eens vergaderingen in het Engels?
 • Correspondeert u in het Engels met klanten en collega’s? 

 

English for Business biedt zakenmensen de mogelijkheid om één-op-één de taal te oefenen, waarbij we aan uw wensen voldoen.
English for Business kan helpen de spreekvaardigheid te verbeteren, antwoorden te geven op grammaticale vraagstukken, advies te geven over stijl en de zakelijke Engelse vocabulaire uit te breiden.
Niet alleen de spreekvaardigheid zal toenemen, maar ook het zelfvertrouwen om Engels te gebruiken in een internationale zakelijke omgeving. Engels is de voertaal in de zakelijke wereld. Gebruik gerust uw internationale Engels!

Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Zakelijke correspondentie – e-mails en brieven schrijven
 • Zakelijk schrijven - feedback krijgen over een in het Engels geschreven tekst en advies krijgen over grammatica en stijl
 • Dé vergadertaal
 • Zakelijke vocabulaire en uitdrukkingen – het uitbreiden van uw Engelse woordenschat en zinnen paraat hebben
 • Grammatica – vooruitkomen met ingewikkelde grammatica

 


 


 • Do you use English for business?
 • Do you have meetings in English?
 • Do you correspond with clients and colleagues in English?

 

English for Business provides an opportunity for business people to have one-to-one English language tuition. The content is by definition tailor made for each client.
English for Business can help to improve fluency, provide answers to grammar questions, give advice on style and increase business English vocabulary.
All in all this builds up not only fluency but also confidence in using English in an international business environment. English is the language used worldwide for business. Be confident in your international English!

Possible topics are:

 • Business Correspondence – writing emails and letters
 • Writing for Business - receive feedback on a text written in English and have advice on grammar and style
 • The Language of Meetings
 • Business Vocabulary and Expressions – increase the range of English words and phrases under your belt
 • Grammar – get to grips with advanced grammar

Data


Professional English staat uit een aantal één-op-één sessies of in groepjes van max. 8 personen. Tijdstip, plaats en inhoud zijn flexibel. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via clarity@clarityELS.nl


Prijs


De prijs wordt vastgesteld op basis van groepsgrootte en individuele wensen.


Wat is het?

Practice or Practise
I work in the oil industry or I am working in the oil industry
Would you like coffee? or Do you like coffee?
The report’s conclusion or The reports’ conclusion
Yours sincerely or Yours faithfully
Prices have risen or Prices rose


Aanmelden? bel 072-5122437 of
mail naar info@clarityels.nl