English for teachers


 • Gebruikt u de Engelse taal in het onderwijs?
 • Correspondeert u in het Engels met collega’s? 

 

English for teachers biedt leerkrachten de mogelijkheid om één-op-één de taal te oefenen, waarbij we aan uw wensen voldoen.
English for teachers kan helpen de spreekvaardigheid te verbeteren, antwoorden te geven op grammaticale vraagstukken, advies te geven over stijl en de zakelijke Engelse vocabulaire uit te breiden.
Niet alleen de spreekvaardigheid zal toenemen, maar ook het zelfvertrouwen om Engels te gebruiken voor de klas. Gebruik gerust uw internationale Engels!

Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Schrijven - feedback krijgen over een in het Engels geschreven tekst en advies krijgen over grammatica en stijl
 • Dé spreektaal
 • Vocabulaire en uitdrukkingen – het uitbreiden van uw Engelse woordenschat en zinnen paraat hebben
 • Grammatica – vooruitkomen met ingewikkelde grammatica

 


 


 • Do you use English?
 • Do you correspond with colleagues in English?

 

English for teachers provides an opportunity for teachers to have one-to-one English language tuition. The content is by definition tailor made for each client.
English for teachers can help to improve fluency, provide answers to grammar questions, give advice on style and increase English vocabulary.
All in all this builds up not only fluency but also confidence in using English in class. Be confident in your international English!

Possible topics are:

 • Writing - receive feedback on a text written in English and have advice on grammar and style
 • The Language of ...
 • Vocabulary and Expressions – increase the range of English words and phrases under your belt
 • Grammar – get to grips with advanced grammar

Data


English for teachers bestaat uit 5 één-op-één sessies of in groepjes van 2-4 personen. Tijdstip, plaats en inhoud zijn flexibel. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via clarity@clarityELS.nl


Prijs


De prijs is € 80,- per uur op individuele basis of voor groepjes van 2-4 personen.


Wat is het?

Practice or Practise
I work in the oil industry or I am working in the oil industry
Would you like coffee? or Do you like coffee?
The report’s conclusion or The reports’ conclusion
Yours sincerely or Yours faithfully
Prices have risen or Prices rose


Aanmelden? bel 072-5122437 of
mail naar info@clarityels.nl