Clarity English Language Services: Wie zijn wij?

Clarity English Language Services heeft een persoonlijk en professioneel aanbod van cursussen en workshops in de Engelse taal en vertaaldiensten Nederlands-Engels. Of het gaat om leuke, informele cursussen voor kinderen of de vertaling van een website, Clarity English Language Services heeft een passie voor de Engelse taal!

 

Clarity English Language Services wordt gerund door Clary Wiarda en Debbie Cornelissen.

Clary Wiarda is beëdigd vertaler voor teksten in de Nederlandse en Engelse taal en lid van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers. Zij heeft gewerkt als managementassistent bij het Leids Universitair Medisch Centrum en heeft daar veel ervaring opgedaan met medische teksten in de Nederlandse en Engelse taal voor zowel proefschriften als nationale en internationale medische tijdschriften. Zij heeft een HBO Bachelor’s degree als vertaler Engels. Vanaf 2009 is haar vertaalbureau Clarity Translations succesvol. Ze spreekt niet alleen in haar professionele hoedanigheid graag Engels, maar ook informeel tijdens bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en ook met vrienden in Alkmaar, waar ze woont met haar gezin.

 

 

 

Debbie Cornelissen is een hooggekwalificeerde en ervaren docente Engels (TEFL) voor anderstaligen. 

Ze is gekwalificeerd docent Engels voor het voorgezet onderwijs met een Bachelor’s degree in de Engelse Taal en Letterkunde en een postgraduate diploma voor Onderwijs in het Engels en Speciaal Onderwijs. Ze heeft een Master’s Degree in Linguïstiek en Engels Taalonderwijs, ook aan de Universiteit van Leeds, England.

Ze heeft Engelse les gegeven aan anderstalige volwassenen van over de hele wereld en heeft pedagogie gegeven aan het British Council project aan de South West China Teachers University. In Groot-Brittannië onderwees ze Engels aan buitenlandse studenten aan  het English Language Centre van de Sheffield University, evenals aan professionals bij de Management School. Sinds ze in Nederland woont, geeft ze naast privéles ook Engelse les aan basisschoolkinderen in Alkmaar en daarnaast geeft ze als vrijwilligster Engelse les in het AsielzoekersCentrum. Debbie is een “native speaker” Engels. Ze woont met haar gezin in Alkmaar.

 

We kijken er naar uit om ons enthousiame voor de Engelse taal met u te delen!

 

 

Clarity English Language Services: About Us

Clarity English Language Services offers a personal and professional range of English language opportunities and services. Whether it is a fun informal course for children or a translation of a website, Clarity English Language Services is passionate about the English language!

 

 Clarity English Language Services is run by Clary Wiarda and Debbie Cornelissen. 

 

Clary Wiarda  is a sworn translator for the Dutch and English language and is member of the Netherlands Association of Interpreters and Translators (NGTV) . She worked as a management assistant at the Leiden University Medical Centre. There she gained a lot of experience in medical texts in the Dutch and English language for PhD thesis and national and international medical periodicals. She has a HBO Bachelor’s degree as translator for English. She has had her translations bureau Clarity Translations since 2009 and that has already been successful. She likes to speak English not only in a professional capacity but also informally, with not infrequent trips to England and the USA and with friends here in Alkmaar, where she lives.

 

 

 

 

Debbie Cornelissen is a highly qualified and experienced teacher of English as a Foreign Language (TEFL).

She is a qualified secondary school teacher of English with a Bachelor’s degree in English Language and Literature, as well as a Post Graduate Certificate of Education in English and Special Needs. She has a Master’s Degree in Linguistics and English Language Teaching, also from the University of Leeds, England. 

She has taught English as a Foreign Language to adults across the world, as well as having given teacher training on a British Council project at South West China Teachers University. In Britain she taught English to foreign students at the English Language Centre, Sheffield University, as well as to professionals at the Management School. Since living in the Netherlands, she has taught English to primary school children here in Alkmaar in addition to giving private tutoring and doing voluntary English lessons at the Refugee Centre (AZC). Debbie is a native speaker of English. She lives in Alkmaar together with her family.

 

We look forward to sharing our enthusiasm for English and knowledge of the language with you!