Speaking Skills


Wilt u persoonlijke feedback op uw mondelinge Engels?

Wilt u professioneel advies over het verbeteren van uw spreekvaardigheid?

Wilt u uw uitspraak verbeteren?

Dat is precies wat Speaking Skills for Professionals biedt: een mogelijkheid om u te richten op uw mondelinge Engels zoals u de taal voor u werk in het binnen- en buitenland gebruikt. Alle aspecten van de gesproken taal kunnen tijdens deze sessies worden behandeld.

Of het gaat om een formele begroeting van een gast of een informeel gesprek bij bijeenkomsten, deze situaties kunnen een extra uitdaging zijn als u in een vreemde taal spreekt. En dan is er het taalgebruik voor onderhandelingen en vergaderingen: meningen onder woorden brengen, het eens of oneens zijn, verzoeken om en verstrekken van informatie. Er zijn veel manieren om zulke taalfuncties in uitdrukking te brengen. Hoe groter de diversiteit aan uitdrukkingen die u kent, hoe meer u zich accuraat kunt uitdrukken in het Engels.

Het geven van een presentatie is in iedere taal een vaardigheid op zich. Goede uitspraak en duidelijke articulatie zijn essentieel als u een groot publiek toespreekt, waarbij de intonatie het begrip van wat u zegt versterkt. Er is altijd gelegenheid een particuliere presentatie in het Engels te oefenen en feedback te krijgen tijdens de Speaking Skills for Professionals sessies.Speaking Skills for Professionals is een cursus van 5 één-op-één sessies. Tijd, plaats en inhoud zijn flexibel – neem gerust contact met ons op. 


 


Would you like to have some personal feedback on your spoken English?

Would you like professional guidance on improving your fluency?

Would you like to improve your pronunciation?

Speaking Skills for Professionals is exactly that: an opportunity to focus on your spoken English as used for work, whether at home or abroad. All aspects of the spoken language can be addressed during these sessions.

Whether it is a formal greeting to welcome a visitor, or an informal conversation between meetings, these situations offer an extra challenge when speaking in a foreign language. Then there is the language of negotiation and meetings: expressing opinions, agreeing and disagreeing, offering and requesting information. There are many ways to express such language functions. The greater the variety of expressions you know, the more accurately you can express yourself in English.

Giving a presentation is a skill in itself in any language. Good pronunciation and clear articulation are essential when addressing a large audience, while intonation aids comprehension. There is always the possibility to practise a particular presentation in English and have feedback during Speaking Skills for Professionals sessions.Speaking Skills for Professionals is a course of 5 one-to-one sessions. Time, venue and content are flexible – please contact us.


Data


Speaking Skills is op individuele basis of in een kleine groep en kan zoveel sessies bevatten als u zelf wenst. Tijdstip, plaats en inhoud zijn flexibel. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via clarity@clarityELS.nl


Prijs


De prijs is € 80,- per uur op individuele basis. 

De prijs voor groepen is opvraagbaar.


Aanmelden? bel 072-5122437 of
mail naar info@clarityels.nl