Poetry for Pleasure


Plezier met Poëzie

Poëzie biedt u een unieke mogelijkheid om Engels te spreken.  Het ritme en de cadans van poëtische taal zijn al aanwezig in onze eerste kinderversjes en de sprookjes die we horen. Rijm doet de klank van de taal uitkomen en zorgt ervoor dat we over de onregelmatigheden van de Engelse spelling heenkijken. Alliteratie en klemtoonpatronen geven woorden kracht. Dichters kiezen hun woorden heel zorgvuldig en ieder woord draagt het gewicht van associatie en betekenis. Door met elkaar naar de gedichten te bekijken kunnen we de nuances van de taal ontdekken, de subtiele verschillen tussen het ene en het andere woord. Het voordragen van poëzie laat ons genieten van het gesproken woord.

Alle sessies zijn in het Engels. Ieder jaar hebben we een ander thema.

Dit jaar duiken we in de songteksten

 


 


Poetry for Pleasure

Poetry offers a unique way to practise speaking English.  The rhythm and cadence of poetic language is with us from the first nursery rhymes and fairy tales we hear. Rhyme highlights the sound of the language, and makes us look beyond the irregularities of English spelling. Alliteration and stress patterns add power to the words. Poets select words very carefully and each word carries a weight of association and meaning.  Looking at poems together allows us to explore the nuances of the language, the subtle differences between one word and another. Reciting poetry aloud allows us to relish the spoken word.

 All sessions are in English. Every year there is a different theme. 

This year we are going to look at song lyrics

 

 


Data


De 10 sessies vinden 1x per 2 of 3 weken vanaf januari 2018 plaats op: 

Maandagmiddag:      13.30 - 14.30

Lijkt het je leuk om mee toe doen, meld je dan aan! Bij genoeg deelname kunnen we ook op een andere dag een groep starten!


Prijs


De prijs is € 150,- (incl. BTW) op basis van 10 sessies en maximaal 8 deelnemers, incl. lesmateriaal.


Folk songs

Blues

Pop

Ballads

Lullabies

 


Aanmelden? bel 072-5122437 of
mail naar info@clarityels.nl