Clarity ELS beter in Engels

Nieuws

Corona regulations for courses


Beste cursist,

 Zoals bij jullie allen bekend, was er gisteren weer een persconferentie m.b.t. het coronavirus. Als lesinstituut mogen we gelukkig nog wel bij elkaar komen, als we de regels in acht nemen, zie de link van de overheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
 
 De Kamer van Koophandel schrijft het volgende: 

 Samenkomsten binnen

  • Samenkomsten binnen zijn toegestaan voor maximaal 30 personen (exclusief personeel). Er geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Een andere voorwaarde is dat er gewerkt wordt met reserveringen. Deelnemers moeten vooraf op gezondheid worden gecheckt.
  •   Ook moeten reizigers die uit risicogebieden komen meewerken aan registratie en quarantaine.  
 
 Voor alle duidelijkheid sturen we jullie onze richtlijnen (gebaseerd op de RIVM-richtlijnen) nog een keer toe:
  • Debbie en Clary openen de deuren voor jullie.
  • Begroet elkaar met een glimlach en schudt geen handen.
  • Voordat de cursus begint, evt. neus snuiten bij binnenkomst in de hal.  Gebruik de handgel bij de voordeur.
  • Vul de gezondheidsverklaring bij de voordeur in met uw eigen pen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Gelieve uw neus te snuiten in de gang, niet in de lesruimte! Geen zakdoekjes op tafel. Gebruik de handgel bij de voordeur.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Schuif niet helemaal aan bij de tafel, maar houd afstand.
  • Bij vertrek één voor één de ruimte verlaten.
 
We zijn heel blij jullie te blijven zien!


29 September 2020

Clarity English Language services